ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας τις ανάγκες ορθότερης λειτουργίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποφάσισε και έχει προβεί, στον καταρτισμό μόνιμων Επιτροπών με σκοπό την καλύτερη δυνατή προώθηση και επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Από την λειτουργία των Επιτροπών θα δημιουργούνται υπό επιτροπές (ad–hoc) ανάλογα με τα θέματα που θα προκύπτουν.

Η σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών με την ενεργή συμμετοχή των μελών, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υψίστης σημασίας για την χάραξη κοινής πολιτικής αλλά και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης τους.

Για το 2018, έχουν τεθεί σε λειτουργία οι ακόλουθες Επιτροπές: 

 

Εκδηλώσεις ∙ Ανάδειξη Αρχιτεκτονικής
Συντονιστές: Λουΐζα Σκορδή ∙ Στέλλα Ευαγγελίδου

Επαγγελματική Πρακτική ∙ Νομικά Θέματα
Συντονιστές: Αλέξης Βαφεάδης ∙ Παναγιώτης Παναγή ∙ Μάριος Μιχαηλίδης

Δημόσιες Σχέσεις ∙ Εκδόσεις ∙ Ηλεκτρονική Ενημέρωση
Συντονιστές: Μάρκος Μάρκου ∙ Παναγιώτης Παναγή ∙ Σίμος Γεωργίου ∙ Ανδρέας Παπαλλάς ∙ Αλέξης Βαφεάδης

Φοιτητές και Νέοι Αρχιτέκτονες
Συντονιστής: Ανδρέας Παπαλλάς

Πολεοδομικά Θέματα ∙ Αειφόρος Ανάπτυξη
Συντονιστής: Στέλλα Ευαγγελίδου 

 


 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Επιτροπή Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων
Σκοπός της Επιτροπής είναι, η αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τους νέους συναδέλφους και η διοργάνωση δράσεων που στοχεύουν στην ανάδειξη και αναγνώριση του ρόλου των νέων Αρχιτεκτόνων στην κοινωνία. Η Επιτροπή είναι ενεργή και στις 4 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο ΑΡΧΗτεκτονας τι πρέπει να ξέρεις!

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ