Friday, 23 November 2018 07:58

Ειδική Έκδοση ∙ Το Παράδειγμα της Κυπριακής Πόλης ∙ Ζητήματα Αστικότητας στον Χωρικό Σχεδιασμό

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την συνεργασία αρχιτεκτονικές Εκδόσεις ΔΟΜΕΣ παρουσίασαν την 1.11.2018 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου την Ειδική Έκδοση «Το Παράδειγμα της Κυπριακής Πόλης: Ζητήματα Αστικότητας στον Χωρικό Σχεδιασμό» σε επιμέλεια των Νικόλα Πατσαβό και Ιωάννη Πισσούριο. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Χρίστος Χριστοδούλου, ο Συντονιστής Επιτροπής Εκδόσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Παναγιώτης Παναγή και η Διοικητική Σύμβουλος της εταιρείας Φάνος N. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, Άντρη Επιφανίου. Ακολούθησαν ομιλίες από τον επιμελητή των Εκδόσεων ΔΟΜΕΣ Γεώργιο Πανέτσο, και από τους επιμελητές της Έκδοσης, Νικόλα Πατσαβό και Ιωάννη Πισσούριο.

Σημασία Έκδοσης
Σκοπός της έκδοσης είναι n περιγραφή, η ανάλυση και η ερμηνεία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της κυπριακής πόλης. Συμπεριλαμβάνει κείμενα από ένα ευρύ φάσμα ειδικών από τον επαγγελματικό, τον διοικητικό και τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και εκτενή φωτογραφικά τεκμήρια, σχέδια, γραφήματα και χάρτες. Η έκδοση είναι δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά). Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την παρούσα έκδοση, σηματοδοτεί τη στροφή της εκδοτικής επιστημονικής δραστηριότητας του προς την παραγωγή θεματικών μονογραφιών. Σκοπός είναι η συστηματική και ολοκληρωμένη ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του αρχιτεκτονικού έργου που παράγεται στη Κύπρο, καθώς και η κριτική περιγραφή και ερμηνεία της αρχιτεκτονικής κουλτούρας του τόπου. Το Παράδειγμα της Κυπριακής Πόλης ∙ Ζητήματα Αστικότητας στον Χωρικό Σχεδιασμό, αποτελεί μια ανοικτή πρόσκληση που απευθύνεται, πέραν των αρχιτεκτόνων, σε ερευνητές και φοιτητές, καθώς και στο ευρύ κοινό με ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την κοινωνία και τη χωρική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, στόχος είναι η πρωτότυπη συνεισφορά στη διεθνή βιβλιογραφία, αναγνωρίζοντας, τόσο την απουσία ανάλογων αναφορών, όσο και τη σημασία που έχει το άνοιγμα ενός πιο οργανωμένου καναλιού επικοινωνίας στη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα.

Αστική εξάπλωση και αστικότητα
Οι επιμελητές της έκδοσης Νικόλας Πατσαβός και Ιωάννης Πισσούριος αναφέρουν στον πρόλογό τους:
«Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αστικού χώρου στην Κύπρο είναι η χαμηλή πυκνότητά του, δηλαδή ο αραιοδομημένος και αραιοκατοικημένος χαρακτήρας του. Όμως, το γνώρισμα αυτό δεν συνάδει ούτε με το μέγεθος του νησιού και την ανάγκη περιορισμού της έκτασης των πόλεών μας, ούτε με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, ούτε με τις σύγχρονες απόψεις περί βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά ούτε και με τον πολιτισμό μας που διαχρονικά δημιουργούσε τόπους που χαρακτηρίζονταν από ζωντάνια». Πιο συγκεκριμένα, αλλά αρκετά επιγραμματικά, φαίνεται ότι, η οικονομική ανάπτυξη των προηγούμενων δεκαετιών αποτυπώθηκε στο κτισμένο περιβάλλον ως επιθυμία / «ανάγκη» για ανάπτυξη μονοκατοικιών. Η παραπάνω επιθυμία, σε συνδυασμό με τις κερδοσκοπικές τάσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη γης και είναι εγγενείς σε κάθε σύγχρονη δυτική κοινωνία, οδήγησαν αθροιστικά σε χαλάρωση των τεθέντων πολεοδομικών στόχων και, αναπόφευκτα, σε σημαντική αστική εξάπλωση, σε απώλεια των τοπικών κέντρων γειτονιάς, σε ατονία της ζωντάνιας των αστικών κέντρων και, εν τέλει, σε απώλεια του χαρακτηριστικού της αστικότητας, τόσο ως μορφολογικού γνωρίσματος, όσο και ως κατ΄εξοχήν τρόπου ζωής σε μια πόλη. Εκκινώντας από τους παραπάνω προβληματισμούς, θεωρούμε αναγκαίο να αρχίσει αμέσως μια συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές επιλογές μας, στο πλαίσιο διερεύνησης και διαμόρφωσης ενός βιώσιμου και ποιοτικού αστικού χώρου. Αυτήν ακριβώς τη συζήτηση ευελπιστούμε να θέσουμε στο κοινό μέσα από την υλοποίηση της παρούσας έκδοσης».

Διανομή βιβλίου
Το βιβλίο διατίθεται προς αγορά στα ακόλουθα σημεία:
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία ∙ τηλ. 22672887
• NasisBooks, οδός Περικλέους 6, 1010 Λευκωσία ∙ τηλ. 96243125

Τιμή Πώλησης
• €30 για μέλη που θα διευθετήσουν την ετήσια συνδρομή προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου για το έτος 2019. Τα μέλη θα μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο στην ειδική αυτή τιμή, μόνο από τα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και όχι από άλλο σημείο διανομής.
• €30 σε φοιτητές αρχιτεκτονικής κατόπιν επίδειξης φοιτητικής ταυτότητας
• €55 κανονική τιμή βιβλίου

 

 

 

 

 

CAA DOMES Logo

 

 

Xorigos 2018 for Epiphaniou

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.