Friday, 04 May 2018 10:45

Θερινό Εργαστήρι 2018

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνουν την διοργάνωση του Θερινού Εργαστηρίου 2018, με τίτλο “FABRITOPIA”. Το Εργαστήρι στηρίζεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και οι εργασίες του θα διεξαχθούν στον χώρο Youth Makerspace Larnaka (πρώην κατοικία Έπαρχου Λάρνακας), από τις 2 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου.

Το Θερινό Εργαστήρι Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργανώνεται ετησίως εκ’ περιτροπής, από όλα τα Αρχιτεκτονικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου και αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός. Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε αριθμό Κυπρίων Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων, που φοιτούν ή εργάζονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και την κατασκευή. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, που αρχίζει από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, την επεξεργασία ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και αναπαράστασης, τη διαχείριση υλικότητας και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση της τελικής κατασκευής στον χώρο που επιλέγεται.

Το Θερινό Εργαστήρι 2018, στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός φυσικού πρωτότυπου σε πραγματική κλίμακα με την ουσιαστική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε ένα ολιστικό πλαίσιο διαδικασίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευής. Η πρόταση αφορά μια ενοποιημένη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης της αρχιτεκτονικής ιδέας, η οποία βασίζεται σε αρχές υπολογιστικού σχεδιασμού (computational design) και ρομποτικής κατασκευής (robotic fabrication). Παράλληλα θα αξιοποιηθεί η προσφερόμενη τεχνολογία του Makerspace, η οποία αναφέρεται σε μηχανισμούς ψηφιακής κατασκευής (digital fabrication - 3D printers, laser cutters, etc.), ρομποτικής (robotics – Drones, Arduino, internet of things – IoT, etc.) και εικονικής πραγματικότητας (virtual reality – Oculus rift). Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το αντικείμενο και την μεθοδολογία του Εργαστηρίου αναλύονται στο συνημμένο αρχείο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Το Εργαστήρι απευθύνεται σε νέους Αρχιτέκτονες και Φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών (2ου έως 5ου έτους), που φοιτούν σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Η συμμετοχή φοιτητών θα επιλεγεί βάση σειράς προτεραιότητας 5ου, 4ου, 3ου και 2ου έτους σπουδών και θα καταβληθεί προσπάθεια από τους Οργανωτές η εκπροσώπηση να είναι ισότιμη από όλα τα Πανεπιστήμια (τοπικά και εξωτερικού). Ο αριθμός συμμετεχόντων δε θα ξεπερνά τα 35 άτομα.
• Η εμπειρία στη χρήση ψηφιακών μέσων στο σχεδιασμό (computational design and digital fabrication) δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή. Η σύντομη περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας στη χρήση ψηφιακών μέσων, η οποία ζητείται να υποβληθεί στο ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής θα δώσει την δυνατότητα στους Οργανωτές να αντιληφθούν το γνωσιολογικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Κόστος συμμετοχής €60
• Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει διαμονή σε κατάλυμα στη Λάρνακα τις ημέρες του Εργαστηρίου.
• Η διαδικασία υποβολής συμμετοχής θα γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://goo.gl/forms/qm94RB3hx0jT5bQN2 
• Προθεσμία υποβολής αίτησης: μέχρι 15 Ιουνίου 2018
• Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν γραπτώς από τους Οργανωτές, θα παραλάβουν αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών και θα κληθούν να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το Εργαστήρι θα έχει διάρκεια 11 ημέρες και θα είναι διαχωρισμένο σε δυο ουσιαστικές φάσεις. 1η φάση σχεδιασμού και 2η φάση κατασκευή και συναρμολόγηση. Οι δυο φάσεις θα εμπλουτίζονται και με άλλες παράλληλες διερευνήσεις και δραστηριότητες που θα καθοριστούν σύμφωνα με την ιδέα και τις επιλογές σε μηχανισμούς υλοποίησης.

 

caa summerws 18

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.