Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών) ανακοινώνει την προκήρυξη των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Βασικός στόχος του θεσμού, που έχει καθιερωθεί το 1992, είναι αφενός η δημόσια αναγνώριση των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και γενικότερα η ενθάρρυνση δημιουργίας ψηλής ποιότητας…
  Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει την διοργάνωση Σεμιναρίου με τίτλο «Εισαγωγή στο Αντικείμενο των Δομικών Συμβολαίων»Εισηγητής του Σεμιναρίου ο Άντης Χριστοφορίδης, BSc FRICS MCIArb. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε Λευκωσία και Λεμεσό τις ακόλουθες ημερομηνίες: Λευκωσία: Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 ∙ διάρκεια 14:00 έως 18:00 ∙ Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (Σημείωση: Για…
Thursday, 27 June 2019 12:41

Lecture by Toshifumi Saimon

  The Cyprus Architects Association is organising a lecture on "Sukiya Tea Rooms" to be delivered by Toshifumi Saimon. This lecture is part of the Cyprus Architects Association’s Summer Workshop 2019, run by University of Nicosia faculty members. The event is hosted by the Municipality of Pafos, sponsored by Pavlos…
    Το Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια της πλούσιας προσφοράς του στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τον οποίο έχει να επιτελέσει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος του τόπου, αποφάσισε όπως παραχωρήσει δύο υποτροφίες σε μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα…
  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019ώρα 17:00 έως 19:00Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία   Η σύγκληση Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης αποσκοπεί στη παρουσίαση και ψήφιση του νέου Καταστατικού, το οποίο έχει τροποποιηθεί και εναρμονιστεί βάση της νέας ισχύουσας…
Monday, 03 June 2019 09:38

Θέση Εργασίας

  Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων επιθυμεί να προσλάβει νέο απόφοιτο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για πρακτική άσκηση, που να εμπίπτει στο σχέδιο επιχορήγησης νέων απόφοιτων Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΤΕΚ. Απαραίτητη η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο ασκούμενος θα αποκτήσει γενικά πείρα της Πολεοδομικής…
Page 1 of 23

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.