ΣΑΚ

ΣΑΚ

 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών) ανακοινώνει την προκήρυξη των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Βασικός στόχος του θεσμού, που έχει καθιερωθεί το 1992, είναι αφενός η δημόσια αναγνώριση των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και γενικότερα η ενθάρρυνση δημιουργίας ψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικής, και αφετέρου η προβολή προς την κοινωνία του ρόλου του αρχιτέκτονα για τη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος. Κάθε τριετία βραβεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι αρχιτέκτονες των καλύτερων δειγμάτων ολοκληρωμένων μεμονωμένων οικοδομών ή συμπλεγμάτων/έργων διαφόρων κατηγοριών, που κρίνονται ως εξαίρετα στο είδος τους ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου και κόστους κατασκευής. Βασικό κριτήριο βράβευσης είναι η ποιότητα της αρχιτεκτονικής, η οποία συνίσταται από παραμέτρους όπως η συνθετική αρτιότητα, η λειτουργία, η κατασκευή, η αισθητική. Ειδικότερα, ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής είναι η βασική ιδέα και συνοχή, η συνέπεια και πρωτοτυπία στο σχεδιασμό, η συνθετική και αισθητική αρτιότητα του έργου, η ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του κτηριολογικού προγράμματος, η καταλληλότητα του έργου ως προς τη χρήση και τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει, η τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής, η καινοτομία και αυθεντικότητα στη χρήση υλικών, τεχνολογίας και λεπτομερειών κατασκευής.

Οι τρεις κατηγορίες βραβείων είναι:

Α - Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο, που αναφέρεται στη γενική κατηγορία αρχιτεκτονικών έργων.
Β - Έργο Νέου Αρχιτέκτονα, που για την παρούσα βράβευση θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αρχιτέκτονες που γεννήθηκαν μετά την 31.12.1979.
Γ - Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής, που για την παρούσα βράβευση καθορίστηκε το θέμα «Κτήριο δημόσιας/συλλογικής χρήσης ενταγμένο σε αστικό περιβάλλον».

Θα δικαιούνται συμμετοχής έργα που συμπληρώθηκαν στην περίοδο 2013 – 2019 για τις πρώτες δύο Κατηγορίες έργων («Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο», «Έργο Νέου Αρχιτέκτονα») και, 2008 – 2019 για την Τρίτη Κατηγορία («Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής» που το χρόνο αυτό αυτή έχει οριστεί το θέμα «Κτήριο δημόσιας/συλλογικής χρήσης ενταγμένο σε αστικό περιβάλλον»). Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν μελετηθεί από Αρχιτέκτονες εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο πλαίσιο προγραμμάτων του δημόσιου τομέα.

Κάθε βραβείο θα αποτελείται από συμβολικό έπαθλο, χρηματικό ποσό (€10,000 για τις κατηγορίες «Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο», «Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής» και «Έργο Νέου Αρχιτέκτονα») και Αναμνηστικό Δίπλωμα. Αναμνηστικά διπλώματα θα απονέμονται επίσης στον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στους Σύμβουλους Επιστήμονες του Έργου καθώς και στον εργολάβο που το εκτέλεσε.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Πτέρυγα Γ, γραφείο 118, Οδός Κινύρα 5-6, Λευκωσία, την Πέμπτη, 12.09.2019, και ώρα 08:30 μέχρι 15:00 (Υπεύθυνη Παραλαβής: κα Χάρις Ιακώβου, τηλ. 22 408173). Οι λεπτομερείς όροι και έντυπα συμμετοχής επισυνάπτονται.

Η Κριτική Επιτροπή είναι επταμελής και θα αποτελείται από τους πιο κάτω:

Κυριάκος Κούνδουρος Αρχιτέκτονας και Πολεοδόμος, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Μιχάλης Παπαγεωργίου Αρχιτέκτονας και Πολεοδόμος, Εκπρόσωπος Τμήματος Δημοσίων Έργων
Χάρης Χριστοδούλου Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
Χάρης Χατζηβασιλείου Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Γιάννης Αγησιλάου Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Pierre Vonmeiss Αρχιτέκτονας Αναγνωρισμένης Εμβέλειας Αρχιτέκτονας, Ερευνητής, συγγραφέας και ακαδημαϊκός Αρχιτεκτονικής
Δάκης Ιωάννου Διακεκριμένη Προσωπικότητα Αρχιτέκτονας, Επιχειρηματίας, Συλλέκτης Έργων Τέχνης

 

 

 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοινώνει την διοργάνωση Σεμιναρίου με τίτλο «Εισαγωγή στο Αντικείμενο των Δομικών Συμβολαίων»
Εισηγητής του Σεμιναρίου ο Άντης Χριστοφορίδης, BSc FRICS MCIArb. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε Λευκωσία και Λεμεσό τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Λευκωσία: Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 ∙ διάρκεια 14:00 έως 18:00 ∙ Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (Σημείωση: Για τη Λευκωσία οι διαθέσιμες θέσεις έχουν συμπληρωθεί)
Λεμεσός: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 ∙ διάρκεια 14:00 έως 18:00 ∙ ΤΕΠΑΚ
Εγγραφές στο Σεμινάριο θα γίνονται μέσω του συνδέσμου https://forms.gle/CRgMaYrGSzap9tmM9 με την διευκρίνιση ότι, οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ∙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Η φύση ενός Συμβολαίου: Προσφορά / Αποδοχή / Απαραίτητες Προϋποθέσεις

◦ Σύμβαση / Συμβόλαιο
◦ Βασικά και απαραίτητα συστατικά μίας Σύμβασης

2. Τα Δομικά Συμβόλαια Διεθνώς 

Συμβόλαια Αποπληρωμής του Κατασκευαστικού Κόστους (Cost Reimbursement Contracts)
◦ Κόστος συν ποσοστό (Cost Plus Percentage Fee)
◦ Κόστος συν σταθερή αμοιβή (Cost Plus Fixed Fee)
◦ Με ημερήσιο απολογισμό κόστους (Direct Labour / Dayworks)
◦ Με συμφωνημένο στόχο τελικού κόστους (Target Cost)

Συμβόλαια Τακτής Χρονικής Περιόδου (Term Contracts / Serial Contracting)
◦ Με συμφωνημένο Κατάλογο Τιμών Μονάδων (Schedule of Rates Contracting)

Συμβόλαια με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου (Price in Advance Contracts / Lump Sum Contracts)
◦ Τελικά Σχέδια και Τεχνικές Προδιαγραφές (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες) [Final Drawings and Technical Specifications (Without Firm Quantities)]
◦ Τελικά Σχέδια και Τεχνικές Προδιαγραφές (Με Δεσμευτικές Ποσότητες) [Final Drawings and Technical Specifications (With Firm Quantities)]
◦ Μελέτη και Κατασκευή (Design & Build Contracts / Turn Key Contracts / Package Deal Contracts)

Συμβόλαια Με Κατά Προσέγγιση Κατασκευαστικό Κόστος (Approximate Price in Advance Contracts / Approximate Quantities Contracts / Remeasurement Contracts)

Συνεταιριστικά Συμβόλαια Εργοδοτών / Αναδόχων Εργοληπτών [Private Finance Initiative Contracts (PFI) / Public Private Partnership Contracts (PPP) / Build Operate & Transfer Contracts (BOT) etc]

3. Τα Συμβόλαια με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου (Price in Advance Contracts / Lump Sum Contracts)

◦ Η έννοια των Ολοκληρωμένων Συμβολαίων (Entire Contracts)
◦ Η οικογένεια των Εντύπων Δομικών Συμβολαίων της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου

4. Βασικά συμβατικά χαρακτηριστικά των Δομικών Συμβολαίων με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου της ΜΕΔΣΚ

5. Οι βασικές υποχρεώσεις / ευθύνες στο Δομικό Συμβόλαιο με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου της ΜΕΔΣΚ

◦ Ο Εργοδότης
◦ Ο Εργολάβος
◦ Ο Διαχειριστής Συμβολαίου
◦ Οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Εργοδότη
◦ Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων
◦ Οι Διορισμένοι Υπεργολάβοι / Προμηθευτές
◦ Οι Εργολάβοι Σχετικών Εργασιών

6. Επίλυση αποριών από συμμετέχοντες

 

CAA 19 Seminar Domika Simvolea

 

 


 

Εισηγητής Σεμιναρίου: Άντης Χριστοφορίδης BSc FRICS MCIArb

Ο Άντης Χριστοφορίδης είναι πτυχιούχος Quantity Surveyor του Portsmouth University, Fellow μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Επιμετρητών / Εκτιμητών καθώς και μέλος του Εγκεκριμένου Ινστιτούτου Διαιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Η επαγγελματική του πείρα εκτείνεται σε όλα τα φάσματα της εφαρμοσμένης τεχνοοικονομολογικής επιστήμης από το 1980 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αφρική, στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Μέση Ανατολή. Διετέλεσε συνέταιρος και διευθυντής των επαγγελματικών γραφείων Corderoy & Christophorides από το 1986 μέχρι και το 1999, Christophorides Makris & Partners από το 2000 μέχρι και το 2015 (με την ταυτόχρονη διεύθυνση της εταιρείας Thorax International SRL στη Ρουμανία από το 2008 μέχρι και το 2015) καθώς και Chief Quantity Surveyor στο Ομάν με την εργοληπτική εταιρεία J&P (Οverseas) Ltd από το 2015 μέχρι και το 2016. Από το 2016 διευθύνει την Κυπριακή εταιρεία Covenant CCC Ltd η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των Οικονομικών Απαιτήσεων σε Δομικά Έργα όπως και στον τομέα της Επίλυσης Διαφορών σε υποθέσεις που αφορούν την Οικοδομική Βιομηχανία στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή. Ο Άντης Χριστοφορίδης είναι εκ των βασικών ιδρυτών της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) και συνέγραψε τους πρώτους Όρους Συμβολαίων και Υποσυμβολαίων για τη ΜΕΔΣΚ το 1996. Κατόπιν σχετικής αίτησης από την ΜΕΔΣΚ, ο Άντης Χριστοφορίδης προχώρησε πρόσφατα σε αναθεώρηση των εν λόγω Όρων καθώς και στην πιστή απόδοση τους στην Αγγλική γλώσσα. Τα εν λόγω έγγραφα αναμένεται να εκδοθούν και να κυκλοφορήσουν από τη ΜΕΔΣΚ σε άμεσο χρόνο. 

Thursday, 27 June 2019 12:41

Lecture by Toshifumi Saimon

 

The Cyprus Architects Association is organising a lecture on "Sukiya Tea Rooms" to be delivered by Toshifumi Saimon. This lecture is part of the Cyprus Architects Association’s Summer Workshop 2019, run by University of Nicosia faculty members. The event is hosted by the Municipality of Pafos, sponsored by Pavlos Pavlou Construction, and organized by Andreas Vardas and Yiorgos Hadjichristou.

Date: Friday, July 5
Time: 19:00
Location: Palia Ilektriki, Vladimirou Eracleous 8, Paphos

Toshifumi Saimon, Japanese architect and specialist in restoration of historic buildings, will explain how the Sukiya Japanese Tea Rooms, which are famous architectural and cultural landmarks in Japan, have inspired the development of the contemporary scene of architecture worldwide. Toshifumi Saimon will also participate in Cyprus Architects Association’s Summer Workshop in Platres, held from July 2nd until July 12th, 2019.

 

P022 Lecture Toshifumi Saimon

 

Toshifumi Saimon
Toshifumi Saimon graduated from Musashino Art University, Department of Architecture, and SCI-ARC (Southern California Institute of Architecture) graduate school. After returning to Japan, he trained for 17 years under Master Fumifukuro Kaichiro of Kyoto, becoming independent in 2006. He specializes in design supervision of restoration of historic buildings, houses and shops, and 'Sukiya' tea room building and shrine or temple construction, with a wide interest in challenging new Japanese architecture as well as traditional design. He teaches in the Architecture Course at Kyoto Seika University, and is Director of the Kyoto Design Association.

 

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια της πλούσιας προσφοράς του στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τον οποίο έχει να επιτελέσει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος του τόπου, αποφάσισε όπως παραχωρήσει δύο υποτροφίες σε μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων" (MSc in Sustainable Energy Systems). Το ύψος της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται στο 50% επί των συνολικών διδάκτρων φοίτησης στο πρόγραμμα (τελικό κόστος φοίτησης 4500€).

Οι ενδιαφερόμενοι για λήψη της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Εγγραφών του Πανεπιστημίου Frederick, η οποία να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

◦  Αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα (διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/application_form.pdf 
◦  Συνοδευτική επιστολή στην οποία ο υποψήφιος να αιτείται την υποτροφία μέλους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
◦  Βεβαίωση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του ως εγγεγραμμένο μέλος.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου εισδοχής φοιτητών είναι:
Λευκωσία: 22394394, ext. 41107, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Λεμεσός: 25730975, ext. 49106, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10 Αυγούστου 2019.

 

FU details

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα" απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς, Aρχιτέκτονες αλλά και απόφοιτους σχολών θετικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της ενέργειας. Το πρόγραμμα, το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς από Ελλάδα και Κύπρο, έχει ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), γεγονός το οποίο κατοχυρώνει την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων από το αρμόδιο επαγγελματικό σώμα της Κύπρου, το ΕΤΕΚ. Οι δύο κατευθύνσεις του προγράμματος, οι οποίες εστιάζουν στον τομέα των κτηρίων και στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, να καλύπτουν όλες τις κύριες πτυχές του ενεργειακού τομέα.

Η κατεύθυνση του δομημένου περιβάλλοντος παρέχει στους απόφοιτους του προγράμματος το απαραίτητο γνωσιολογικό υπόβαθρο στον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού, της ενεργειακής πιστοποίησης αλλά και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιοχές:

◦  Ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων
◦  Ενεργειακοί έλεγχοι κτηρίων
◦  Συστήματα ολικής αειφορίας κτηρίων
◦  Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτηρίων
◦  Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
◦  Ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτηριακό κέλυφος
◦  Ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων

Η κατεύθυνση των ενεργειακών συστημάτων, εστιάζει περισσότερο σε θέματα παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισης ενέργειας σε συστήματα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Σημειώνονται πέντε βασικές δεξιότητες του Προγράμματος που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους Αρχιτέκτονες:

◦ Είναι διεπιστημονικό, κατάλληλα σχεδιασμένο για να αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας του Αρχιτέκτονα με τους άλλους μηχανικούς σε θέματα ενέργειας, τεχνολογίας και περιβάλλοντος, που είναι τα πλέον καθοριστικά σήμερα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
◦ Εκπαιδεύει στην Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτηρίων και την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καλλιεργώντας την ικανότητα σχεδιασμού ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και προετοιμάζοντας τον Αρχιτέκτονα για τις εξετάσεις ενεργειακού επιθεωρητή του ΕΤΕΚ.
◦ Καταρτίζει στην εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, αναπτύσσοντας την ικανότητα σχεδιασμού περιβαλλοντικά φιλικών έργων και προετοιμάζει τον Αρχιτέκτονα ως μελετητή ΜΕΕΠ (Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον).
◦ Εισάγει στα συστήματα πιστοποίησης αειφορίας κτηρίων και εκπαιδεύει στο διεθνές σύστημα πιστοποίησης BREEAM με πιστοποιημένο εκπαιδευτή.
◦ Εκπαιδεύει σε λογισμικά BIM - REVIT, ESRI - GIS, κλιματικής προσομοίωσης κτηρίων ENVIMET και παρέχει ψηφιακά εργαλεία που υποβοηθούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 

Λεπτομέρειες για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που προσφέρονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ενεργειακά Συστήματα και Δομημένο Περιβάλλον" του Πανεπιστημίου Frederick βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/MSCMES 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
ώρα 17:00 έως 19:00
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

 

Η σύγκληση Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης αποσκοπεί στη παρουσίαση και ψήφιση του νέου Καταστατικού, το οποίο έχει τροποποιηθεί και εναρμονιστεί βάση της νέας ισχύουσας Νομοθεσίας Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018, από το οποίο κάθε εγγεγραμμένο Σωματείο επιβάλλεται να τροποποιήσει, ώστε αυτό να συνάδει με τις απαιτήσεις που τίθενται από την εν λόγω Νομοθεσία, ως οι μεταβατικές διατάξεις του σχετικού Νόμου (εδάφιο (3) άρθρου 55).

Ο Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα αναλάβει την ενημέρωση, επεξήγηση και επίλυση ερωτημάτων στις σχετικές Καταστατικές αλλαγές.

Το νέο προτεινόμενο Καταστατικό επισυνάπτεται και καλείται το κάθε μέλος, όπως το μελετήσει και αποστείλει σχόλια του, το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Invitation-Gen-Synelefsis-01

 

 

 

Η EKA Group διοργανώνει δύο Σεμινάρια, σε Λευκωσία και Λεμεσό στις 5.6.2019 και 6.6.2019 αντίστοιχα, με κύριο θέμα, τα δάπεδα και ακουστικές λύσεις για χώρους office, hospitality and healthcare environments.

Ομιλητές των Σεμιναρίων είναι:
◦ Fabien Vialon, Export Manager της εταιρείας Forbo flooring
◦ David Lambrecht, Export Manager της εταιρείας 2tec2 flooring
◦ Christoph Nadelhaft, Export Manager της εταιρείας Echojazz acoustic panels

Τα Σεμινάρια τελούν υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και πραγματοποιούνται στα ακόλουθα σημεία:

◦ Λευκωσία, Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – ώρα έναρξης 18:30
◦ Λεμεσός, EKA Headquarters – ώρα έναρξης 18:30

Δηλώσεις Συμμετοχής: https://forms.gle/FFM3cTQiq5NgicB39 

 

EKA Invitation 02

 

 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με την MUSKITA Aluminium Industries Ltd ανακοινώνουν την έναρξη Επιμορφωτικού Χαρακτήρα Επισκέψεων και Σεμιναρίων στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής της Εταιρείας με έδρα τη Λεμεσό, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε δύο εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης στις 09:00, διάρκειας 3 ωρών.

Γενικές πληροφορίες
Τα Σεμινάρια / Επισκέψεις είναι ειδικά στοχευμένα και διαμορφωμένα για Αρχιτέκτονες.
Οι Αρχιτέκτονες δεν θα υπερβαίνουν τα 8-10 μέλη ανά εκδήλωση.
Θα δίδεται ενημερωτικό υλικό και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής
Σε κάθε μέρος θα υπάρχει συζήτηση / θα είναι ανοικτό για απορίες.

Διάρθρωση σεμιναρίων ∙ επισκέψεων
Α’ Mέρος ∙ Θεωρητική κατάρτιση
(διάρκεια 1 ώρα)
• Ταυτότητα εταιρείας (δυνατότητες, τεχνολογία)
• Αλουμίνιο (από την εξόρυξη μέχρι το προφίλ)
• Επεξεργασία επιφάνειας (ανοδίωση, βαφή, σουμπλιχρωμία)
• Νομοθεσία (Κανονισμοί CPR 305, CE, DOP)
• Εξαρτήματα ∙ Μηχανισμοί
• Υαλοπίνακες ∙ ιδιότητες, συντελεστές, υπολογισμός βάρους
• Σύγχρονα συστήματα αλουμινίου Muskita
• Ειδικές κατασκευές ∙ εξειδικευμένοι υπολογισμοί

Β’ Mέρος ∙ Επεξήγηση παραγωγικής διαδικασίας (διάρκεια 1 ώρα)
• Ξενάγηση στον χώρο παραγωγής και επεξήγηση των διαφόρων διαδικασιών
• Ενημέρωση για προτεινόμενες λύσεις στο Τμήμα Εξαρτημάτων & Μηχανισμών και στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Γ’ Mέρος ∙ Παρουσίαση συστημάτων κουφωμάτων και άλλων προϊόντων (διάρκεια 1 ώρα)
• Παρουσίαση των τελευταίων συστημάτων αλουμινίων, όσον αφορά τις δυνατότητες των κατασκευών και τις προτεινόμενες λύσεις που προσφέρονται
• Δυνατότητες συνδυασμού προϊόντων
• Οικονομοτεχνική συσχέτιση

Στόχος – Προσδοκόμενα Αποτελέσματα
Οι Αρχιτέκτονες με το πέρας των Σεμιναρίων / Επισκέψεων να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές προδιαγραφών, να αναζητούν και να προδιαγράφουν ή/και να ανατρέχουν σε ειδικές βάσεις δεδομένων ή/και σε συγκεκριμένες πηγές για πληροφορίες. Να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες παραγωγής και φινιρισμάτων και τι αντίκτυπο έχουν στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής. Να επιλέγουν το κατάλληλο σύστημα σύμφωνα με οικονομοτεχνικά κριτήρια για εφαρμογή στο έργο τους και να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που προσφέρει η βιομηχανία MUSKITA για εξειδικευμένες λύσεις και κατασκευές. Να ανατρέχουν σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων online ή/και σε δεδομένα και έγγραφα που θα τους δοθούν και θα επεξηγηθούν την ημέρα της επίσκεψης.

Έναρξη
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019
Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Τετάρτη.

Δηλώσεις συμμετοχής
μέσω του συνδέσμου  https://forms.gle/HAdQqpAYYfDBL3pE9 
Προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής

 

 

 

Muskita seminar01

Muskita seminar02 

 


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή με κριτήρια ακαδημαϊκής επίδοσης και αποδεδειγμένης εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 1η Ιουνίου 2019.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau στην Αυστρία (http://www.exparch.at/). Το πρόγραμμα διερευνά την εφαρμογή των υπολογιστικών εργαλείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης σχεδιαστικής πρόθεσης και κατασκευαστικού αποτελέσματος. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες στον υπολογιστικό σχεδιασμό και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής κατασκευής, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην προώθηση της έρευνας σε διεθνές επίπεδο μέσω της συνεργασίας με το Ρομποτικό Εργαστήρι (REXLAB) του Ινστιτούτου Πειραματικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν έτσι την δυνατότητα να γίνουν μέλη της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας υπολογιστικού σχεδιασμού και ψηφιακής κατασκευής, ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου κλάδου, σημαντικού για την παραγωγή του κτισμένου περιβάλλοντος.
Για περισσότερες Πληροφορίες: https://www.arc.unic.ac.cy/computationaldesign/ 

MSc CDDF Poster 02

 

MSc in Computational Design and Digital Fabrication
The University of Nicosia offers scholarships for the academic year 2019-2020 for the MSc in Computational Design and Digital Fabrication on the basis of academic merit and background experience. Application deadline: 1st of June 2019.

The new MSc in Computational Design and Digital Fabrication is offered in collaboration with the University of Innsbruck, Institute for Experimental Architecture Hochbau in Austria (http://www.exparch.at/). The programme explores the relationship between computational tools and architectural design, in an effort to attain a new insight into the relationship between design intent and built form. Prospective participants will have the opportunity to develop computational design skills and acquire hands on cutting-edge fabrication experiences, while cultivating analytical and creative thinking on the applications of computation in design. Furthermore, the programme aims at promoting international exchange of research knowledge, through the connection to the University of Innsbruck and its Robotic Lab (REXLAB) at the Institute for Experimental Architecture. The programme offers a very promising employment outlook while encouraging participants to become part of the global community of applied computational research and digital fabrication, a growing industry increasingly important for the production of the built environment.
For More Information: https://www.arc.unic.ac.cy/computationaldesign/ 

 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία ανακοινώνει θέση εργασίας Επιστημονικού Συνεργάτη - Λειτουργού, για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των εργασιών του.

Δικαίωμα υποβολής
◦ Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στο κλάδο Αρχιτεκτονικής.
◦ Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια πείρα άσκησης του επαγγέλματος.

Προσόντα
◦ Εμπειρία και γνώση θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο Αρχιτεκτονικής στη Κύπρο και το εξωτερικό.
◦ Άριστη γνώση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
◦ Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
◦ Άριστη γνώση λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Office 365 (word, excel, PowerPoint, outlook) σε περιβάλλον δικτύου.
◦ Καλή γνώση χρήσης κοινωνικών δικτύων.
◦ Ευκολία και άνεση επικοινωνίας με Αρμόδιες Αρχές, άλλες Υπηρεσίες, κοινωνικά σύνολα.
◦ Ευκολία έκφρασης και άνεσης παρουσίασης σε πλατύ κοινό.
◦ Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
◦ Εμπειρία σε μελέτη και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
◦ Προηγούμενη συμμετοχή σε Επιτροπές του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ΕΤΕΚ δυνατό να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Βασικά Καθήκοντα
◦ Διεκπεραίωση αποφάσεων, υλοποίηση του προγράμματος που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τη λειτουργία, τους στόχους και το ρόλο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
◦ Ετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις, μελέτες, αναφορές και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία για θέματα της αρμοδιότητας του.
◦ Συντονίζει την εφαρμογή και παρακολούθηση των σχετικών Νομοθεσιών, Κανονισμών, Εγκυκλίων και Οδηγιών που διέπουν στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
◦ Επικοινωνεί, αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με Αρμόδιες Αρχές, άλλες υπηρεσίες, Οργανώσεις για την προαγωγή των στόχων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
◦ Παρακολουθεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα που εμπίπτουν στο κλάδο αρχιτεκτονικής.
◦ Συμμετέχει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
◦ Συμμετέχει στη λειτουργία και συντονισμό των Επιτροπών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
◦ Επικοινωνεί με τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
◦ Παρέχει διοικητική υποστήριξη στη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων.
◦ Συνδράμει στη καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
◦ Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του / της ανατεθούν.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος
◦ Βιογραφικό Σημείωμα
◦ Συμπληρωθεί η σχετική επισυναπτόμενη Αίτηση Πρόσληψης.
◦ Υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
◦ Υποβληθούν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065, Λευκωσία.
◦ Παράδοση στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
◦ Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι 18 Ιουνίου 2019
◦ Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

 

 

Monday, 20 May 2019 06:07

Θερινό Εργαστήρι 2019

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Τμήμα Αρχιτεκτονικής ανακοινώνουν τη διοργάνωση του Θερινού Εργαστηρίου 2019, με τίτλο «Σμιλεύοντας το ΧΩΡΟ_Υβριδική κατασκευή στις Πλάτρες». Οι εργασίες του Θερινού Εργαστηρίου θα διεξαχθούν στις Πλάτρες από τις 2 έως 12 Ιουλίου 2019.

Το Θερινό Εργαστήρι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργανώνεται ετησίως εκ’ περιτροπής, από όλα τα Αρχιτεκτονικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου και αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός. Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε αριθμό Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων, που φοιτούν ή εργάζονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και την κατασκευή. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, που αρχίζει από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, την επεξεργασία ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και αναπαράστασης, τη διαχείριση υλικότητας και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση της τελικής κατασκευής στον χώρο που επιλέγεται.

 

 instagram-social media posts -09

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Το Εργαστήρι απευθύνεται σε νέους Αρχιτέκτονες και Φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών που φοιτούν σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.
• Το Εργαστήρι θα μπορεί να φιλοξενήσει 25 έως 30 φοιτητές και νέους Αρχιτέκτονες
• Διαμονή και ημιδιατροφή προσφέρεται χωρίς χρέωση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών στο ξενοδοχείο Forest Park, εξαιρουμένου του σαββατοκύριακου που μεσολαβεί.
• Κόστος συμμετοχής €60
• Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής μέχρι Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019.
• Φοιτητές και νέοι Αρχιτέκτονες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν γραπτώς την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019.
• Οι επιλεγέντες θα πρέπει καταβάλουν το κόστος συμμετοχής μέχρι την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019.
• Υποβολή συμμετοχής https://forms.gle/aAQUjgqTVSDQxAKv5 

Για πλήρη ενημέρωση επισυνάπτονται έγγραφα, στα οποία περιγράφονται οι στόχοι, το πρόγραμμα εργασιών του Θερινού Εργαστηρίου 2019.

 

workshop posters and postcards -04

 

 

 

 

 

Page 1 of 37

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.