Σε σχέση με την διοργάνωση του Θερινού Εργαστηρίου 2016, ενδιαφερόμενοι φοιτητές και νέοι αρχιτέκτονες παρακαλούνται, όπως υποβάλουν τυχόν ερωτήματα τους. Την ευθύνη απάντησης των ερωτήσεων έχει η Επιστημονική Ομάδα του Εργαστηρίου. 
Σε σχέση με την διοργάνωση του Θερινού Εργαστηρίου 2015, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήματα τους στο blog. Η επιστημονική ομάδα που χειρίζεται το θέμα θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο για βελτίωση της επικοινωνίας και επαφής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τα μέλη του, πέραν της αναβαθμισμένης Ιστοσελίδας που είναι στη διάθεση σας εδώ και λίγο διάστημα, προχωρήσαμε και στην δημιουργία αυτού του blog. Σκοπός του blog είναι η ανάπτυξη ενός…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.