Αρχιτέκτονας: Ηρακλής Παπαχρίστου   Η σχεδιαστική προσέγγιση του κτηρίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) στηρίχθηκε στις εξής παραμέτρους: Προβολή της δραστηριότητας του ΚΥΠΕ και έκφραση της στο αστικό περιβάλλον διαμέσου του Newsroom | Ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του κτηρίου, με συσχέτιση των λειτουργιών του που απευθύνονται στην κοινωνία διαμέσου της…
Αρχιτεκτονικό Γραφείο: EP Architects, Αρχιτέκτων Μηχανικός | Μελετητής Έργου: Ελίνα Παττίχη, Taulant Toza.   Λειτουργία και μορφολογική έκφραση. Η αρχιτεκτονική πρόταση στοχεύει στη δημιουργία σημείου αναφοράς στην πόλη της Λάρνακας και στη διαμόρφωση νέου τύπου στοάς βάση πρότυπων παραδειγμάτων παραδοσιακών στοών, τα ζητούμενα του κτηριολογικού προγράμματος και το κυπριακό κλίμα.…
Αρχιτέκτονες: Χρύσανθος Χρυσάνθου, Ηρακλής Παπαχρίστου, Α.Μ.Κωτσιόπουλος.   Η ιδιαιτερότητα του κτηριακού συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση το πρόγραμμα του, είναι ότι έχει εν πολλοίς υβριδικό χαρακτήρα: αποτελεί αφενός ένα σύνθετο συγκρότημα με ευδιάκριτα, επαναλαμβανόμενα ως προς τη δομή τους αλλά όχι όμοια, μέρη (τμήματα) και με…
Page 6 of 6

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.