ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας τις ανάγκες ορθότερης λειτουργίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποφάσισε και έχει προβεί, στον καταρτισμό μόνιμων Επιτροπών με σκοπό την καλύτερη δυνατή προώθηση και επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Μέσα από τις Επιτροπές θα δημιουργούνται υπό επιτροπές (ad–hoc) ανάλογα με τα θέματα που θα προκύπτουν.

Η σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών με την ενεργή συμμετοχή των Μελών, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υψίστης σημασίας για την χάραξη κοινής πολιτικής αλλά και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης τους.

Για το 2015, έχουν τεθεί σε λειτουργία οι ακόλουθες Επιτροπές 

Εκδηλώσεις - Ανάδειξη Αρχιτεκτονικής - Συντονιστής: Ιωάννα Πελεκάνου

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί - Θεσμοθετημένες Συμμετοχές - Συντονιστής: Φλώρης Παναγίδης

Επαγγελματιή Πρακτική - Νομικά Θέματα - Συντονιστής: Χρύσανθος Πισσαρίδης

Εκδόσεις - Ηλεκτρονική Ενημέρωση - Συντονιστής: Παναγιώτης Παναγή

Αειφορία - Περιβάλλον - Ενεργειακή Απόδοση - Συντονιστής: Αιμίλιος Μιχαήλ

Φοιτητές και Νέοι Αρχιτέκτονες - Συντονιστής: Χάρης Σολωμού

Διεθνείς Σχέσεις - Συντονιστής Γρηγόρης Πατσαλοσαββής

Πολεοδομικά Θέματα - Τοπικά Σχέδια - Συντονιστής: Μιχάλης Κοσμάς

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.