Tuesday, 05 September 2017 08:58

Νέα αρχή στις διαδικασίες Ανάθεσης Δημόσιων Συμβάσεων Μελετητικών Υπηρεσιών και ευκαιρία διόρθωσης των κακώς κειμένων

 

Μετά από παρέμβαση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εξέδωσε τον Αύγουστο του 2017 Εγκύκλιο, μέσα από την οποία επιχειρείται να διορθωθεί η στρέβλωση που επέτρεπε τη χαμηλή τιμή να επισκιάζει την ποιότητα, στις κρατικές συμβάσεις για έργα μελετητών.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον, στην προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών είχε εν γένει αδυναμίες και λάθη και οδηγούσε τους μελετητές να ανταγωνίζονται αποκλειστικά επί της τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς κανένα πλαίσιο προαγωγής της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς διασφάλιση, τόσο του δημόσιου συμφέροντος, όσο και στη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού. Αν ένα έργο αναγνωρίζεται ως έργο πολιτισμού, με δημόσια παρουσία για πολλά έτη και ως έργο με συγκεκριμένη κοινωνική αποστολή, η αξία του δεν μπορεί να περιορίζεται, απλώς και μόνο, από οικονομικούς / εμπορικούς όρους κόστους.

Αρκετοί μελετητές δικαίως διαμαρτύρονταν και έθεταν θέμα πως η διαδικασία που χρησιμοποιούσαν οι Αναθέτουσες Αρχές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή οδηγούσε στην κατακύρωση συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών με εξευτελιστικές αμοιβές που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούσαν με τις υποχρεώσεις . Είναι επίσης αντιληπτό πως αρκετοί μελετητές, οι οποίοι δεν ήθελαν να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες, απομακρύνθηκαν και δεν συμμετείχαν ποτέ σε διαγωνισμούς μελετητικών υπηρεσιών του δημοσίου, κάτι που οδήγησε σε έναν φαύλο κύκλο και εντέλει σε εδραίωση της απαράδεκτης και μειωτικής κατάστασης κατακύρωσης διαγωνισμών μελετητικών υπηρεσιών σε εξευτελιστικά ποσοστά.

Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος ΓΛ/AAΔΣ 104 «Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων» προσδοκεί να αποτελέσει το μέσο προστασίας της ποιότητας του πολίτη, του δημοσίου συμφέροντος και της ορθής επιμελούς μελέτης και επίβλεψης. Τα ουσιαστικά εργαλεία της Εγκυκλίου είναι:

(α) κωδικοποίηση και βαθμολόγηση ποιοτικών κριτηρίων ανάθεσης (συνοχή ομάδας, μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας, εφαρμογή νέων τεχνολογιών κ.ο.κ.),

(β) η ετοιμασία καθοδηγητικού πίνακα για τον υπολογισμό της εκτιμημένης αξίας των συμβάσεων από τις Αναθέτουσες Αρχές, ο οποίος βασίζεται στο τι θεωρείται λογικό και δίκαιο ως εκτιμημένη αξία της σύμβασης επί της οποίας θα προσφοροδοτήσουν οι ενδιαφερόμενοι,

(γ) η ετοιμασία πίνακα στοιχειώδους ανάλυσης (breakdown) κόστους υπηρεσιών, ο οποίος θα υποβάλλεται ως αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς που υποβάλλει η ομάδα των μελετητών, για σκοπούς αντιμετώπισης των στρεβλώσεων που δημιουργούνται λόγω αδικαιολόγητα χαμηλής κοστολόγησης των υπηρεσιών από τους ίδιους τους προσφοροδότες,

(δ) παροχή διευκρινίσεων και πρόσθετων εργαλείων για την αντιμετώπιση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.

Στo πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ συνδιοργανώνει με το Γενικό Λογιστήριο δύο εκδηλώσεις:
Λευκωσία: 14 Σεπτεμβρίου 2017 στις 18:00 - Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ
Λεμεσός: 18 Σεπτεμβρίου στις 18:00 - Πολιτιστικό Κέντρο ΣΠΕ Μόρφου

Θα παρουσιαστεί αναλυτικά το περιεχόμενο της Εγκυκλίου, αλλά κυρίως θα προβληθεί η εξαιρετική της σημασία και η προοπτική που διανοίγεται μέσω της έκδοσής της. Παρεμφερώς θα παρουσιαστούν και θέματα που αφορούν γενικότερα στις πρόσφατες τροποποιήσεις της Νομοθεσίας Περί Δημοσίων Συμβάσεων και στις συνεπαγόμενες αλλαγές στις διαδικασίες για την προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών.

Η υπό αναφορά Εγκύκλιος είναι αποτέλεσμα μεθοδικής και τεκμηριωμένης εργασίας, αλλά και εκτενών διαβουλεύσεων ΕΤΕΚ, Γενικού Λογιστηρίου, Γενικού Ελεγκτή και σηματοδοτεί μια νέα αρχή και μία ευκαιρία βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κατανοώντας την σημαντικότητα της προσπάθειας που γίνεται προτρέπει τα μέλη του να παραστούν στις εκδηλώσεις δηλώνοντας την συμμετοχή τους στον σχετικό σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/vTXfDGATlgpJ26Ij1 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και Τέχνης, την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων – μελών του, την βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τα τεχνικά θέματα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.

 

RABEL SYSTEMS LOGO epiphaniou logo footer

laufen logo footer